vertaaldiensten

Of u een particulier bent of een bedrijf, Blanca Txt zorgt voor een professionele vertaling (ook beëdigd) van uw teksten en/of documenten uit het Nederlands naar het Spaans en vice versa. Daarbij wordt vanzelfsprekend alle zorg besteed aan een correct en zorgvuldig grammaticaal gebruik van de taal, maar er wordt ook gelet op de doelgroep waarvoor de tekst bedoeld is, op wat een bedrijf wil uitstralen en voor welk doel de vertaling moet dienen. Deze factoren hebben invloed op de stijl en de toon; beide moeten adequaat zijn in de vertaling.


Vertalingen op verschillende gebieden:


Communicatie: websites, folders, nieuwsbrieven, PowerPoint presentaties.

Juridisch/notarieel: statuten, contracten, volmachten, verweerschriften, dagvaardingen, processen-verbaal, huwelijkse voorwaarden.

Commercieel: jaarverslagen, rapporten, dossiers, offertes, handelscorrespondentie.

Officiële documenten: geboorteaktes, huwelijksaktes, scheidingsaktes, verklaringen van afstand van de nationaliteit, diploma’s.

Overige teksten: boeken, handleidingen.


Beëdigde vertalingen


Beëdigde vertalingen zijn vertalingen die uitgevoerd dienen te worden door een beëdigd vertaler. De beëdigd vertaler heeft voor een rechtbank beloofd of een eed afgelegd zijn werk naar beste weten en kunnen uit te voeren. De beëdigde vertaling is voorzien van een verklaring van de vertaler waarin die werkwijze wordt bevestigd.
Blanca Txt verzorgt professionele beëdigde vertalingen van het Nederlands naar het Spaans of vice versa. De echtheid van een handtekening op een document kan op twee manieren worden bevestigd: met een apostille of legalisatie. Als het document bestemd is voor een land dat het apostilleverdrag heeft ondertekend, worden de documenten voorzien van een apostille. U kunt zelf naar de rechtbank gaan voor de apostille, maar wij kunnen (op uw verzoek) daar ook voor zorgen.

Documenten die meestal beëdigd vertaald moeten worden zijn:

Officiële documenten: geboorteaktes, huwelijksaktes, scheidingsaktes, verklaringen van afstand van de nationaliteit, diploma’s.

Juridische/notariële documenten: statuten, contracten, volmachten.

Strafrechtelijke documenten: verweerschriften, dagvaardingen, processen-verbaal


Correcties/Redigeren

Soms wilt u een tweede mening over een vertaling, of een van uw medewerkers heeft een tekst in het Spaans geschreven en u wilt er zeker van zijn dat grammaticaal alles klopt; in dergelijke gevallen kunt u ook bij Blanca Txt aankloppen; voor correcties, redactie of voor advies.