Professionaliteit

Blanca Txt staat voor: betrouwbaarheid, deskundigheid, zorgvuldigheid, betrokkenheid.


Betrouwbaarheid

Wij maken heldere afspraken met u. Deze afspraken betreffen zowel tarieven als levertijd en worden door ons altijd nagekomen. Uw documenten en teksten worden bij Blanca Txt met maximale vertrouwelijkheid behandeld, evenals uw identiteit.

Deskundigheid

Een vertaler is nooit uitgeleerd. Bij Blanca Txt zijn we deskundig omdat wij een degelijke taalkundige- en vertaalopleiding op academisch niveau hebben gevolgd, met daarnaast diverse opleidingen en cursussen van kwaliteit met betrekking tot verschillende werkterreinen. Maar ook omdat wij actuele kennis van landen waar Spaans en Nederlands gesproken wordt van groot belang achten.

Een goed netwerk is belangrijk

Dankzij het lidmaatschap bij de vertalersverenigingen NGTV en Stichting VertalersForum kan Blanca Txt bouwen op een groot netwerk van collegae vertalers Spaans, maar ook van andere talen. Door uitwisseling van ervaringen draagt hun kennis en inzicht ook bij aan de kwaliteit van ons werk.

CAT-tools

Bij Blanca Txt wordt gewerkt met CAT-tools (Computer Aided Translation). Voor u betekent het dat u kunt rekenen op de in het bedrijf opgebouwde glossary’s over verschillende onderwerpen en op een speciaal voor vaste klanten aangelegde Translation Memory. Uw eigen Translation Memory verzekert u van consistentie in uw teksten.


Zorgvuldigheid

Onze zorgvuldigheid begint bij het maken en nakomen van de afspraken en komt terug bij de uitvoering van de opdracht; nauwkeurigheid in het gebruik van de taal, maar ook bij onderzoek om de juiste terminologie te vinden. Checken en nog eens checken van een term; zo werkt een goede vertaler. Zonder zorgvuldigheid geen topkwaliteit. Blanca Txt gaat voor topkwaliteit!

Betrokkenheid

Een goede tekst in het Spaans op uw website is essentieel voor het welslagen van uw onderneming; het bepaalt mede uw imago. Uw geboorteakte moet op tijd ingeleverd worden bij een of andere instantie. De statuten van uw bedrijf moeten naar helder Spaans vertaald worden, met de juiste terminologie. Wij dragen een steentje bij aan uw succes: uw kunt rekenen op onze betrokkenheid.